Nghịch kiếm cuồng thần

Tác giả: Nhất kiếm tươi mát

Thể loại: Tien Hiep

Tình trạng: Còn Tiếp

【2014Next Idea nguyên sang văn học đại thưởng tác phẩm dự thi 】 Thiếu niên lâm hiên, linh mạch bị phong, bị người khinh nhục. Ngẫu nhiên đến thần bí tiểu kiếm, khai linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng kiếm đạo, diễn biến công phạt thánh thuật! Nhất kiếm sao trời diệt, nhất kiếm quỷ thần kinh! Nhất kiếm nơi tay, một đời cuồng thần!

5 Chương mới cập nhật truyện Nghịch kiếm cuồng thần

Danh sách chương Nghịch kiếm cuồng thần

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •