Quan bảng

Tác giả: Ẩn vì giả

Thể loại: Đô thị

Tình trạng: Còn Tiếp

Lịch sử chân tướng vĩnh viễn là người mù sờ voi, chính trị chân tướng vĩnh viễn là không có chân tướng! Ở tràn ngập khó bề phân biệt, thật giả khó phân biệt con đường làm quan đấu tranh bên trong, tô mộc đem như thế nào lợi dụng quan bảng, tới khai thác thuộc về chính mình một mảnh thiên địa, hoàn thành chính mình đáy lòng kia phân nho nhỏ nguyện vọng đâu? Hết thảy đều ở quan bảng…… Lão ẩn năm 2012 khuynh lực chế tạo quan trường sảng văn, thỉnh chư quân nhiều hơn duy trì!

5 Chương mới cập nhật truyện Quan bảng

Danh sách chương Quan bảng

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •