Minh triều bại gia tử

Tác giả: Lên núi đánh lão hổ ngạch

Thể loại: Quân Sự

Tình trạng: Còn Tiếp

“Hảo, hảo, ta thừa nhận, ta không phải người, ta là bại gia tử, ta đê tiện, ta vô sỉ, ta bán gia nghiệp, ta thẹn với tổ tiên, ta còn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, tội ác chồng chất. Cha, có chuyện hảo hảo nói, có thể đem ngươi đại đao buông hảo sao?”

5 Chương mới cập nhật truyện Minh triều bại gia tử

Danh sách chương Minh triều bại gia tử

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •