Thế Âm Đầu

Tác giả: Thắng Thiên Bán Tử

Thể loại: Đô thị

Tình trạng: Còn Tiếp

ta ở trời mưa to sinh ra, cha ta chết rồi bị người lột da, ta mẹ bị chôn ở Hắc Thủy Hà Hạ, bà nội nói ta là Thiên Sinh Lệ Quỷ Mệnh, là đến lấy mạng. Ta cả đời không bị người sống tiếp đãi. Có thể sư phụ lại nói, ta là nghề này tốt nhất truyền nhân, bởi vì người chết yêu thích ta. Ta là dân gian Thế Đầu Tượng, nghề này, cuối cùng truyền nhân. Thế Đầu Tượng, thế người sống, đoạn tiền đồ, lễ người chết, hỏi hung cát

5 Chương mới cập nhật truyện Thế Âm Đầu

Danh sách chương Thế Âm Đầu

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •