Tác giả: Trầm Mặc Đích Cao Điểm

Chương 241 : Lão tặc Tô Nan! Triều đình kịch biến!

TrướcTiếp
    Gần nhất quốc đô có thể nói là thần hồn nát thần tính.

    Tất cả biến cố hoàn toàn là đáp ứng không xuể, đầu tiên là Trương Xung, rõ ràng nói muốn chết tại Đại Lý Tự trong ngục giam, kết quả lại còn sống tới, hơn nữa còn quan phục nguyên chức.

    Trước đó đi sứ Khương quốc đại công thần Thẩm Lãng, lại bị Hắc Thủy Đài người bắt vào Đại Lý Tự ngục giam.

    Ngay sau đó truyền đến quốc quân tại biên cảnh cùng đi săn thất bại.

    Mà bây giờ, Hắc Thủy Đài võ sĩ vậy mà tràn vào Trấn Viễn hầu tước trong phủ.

    Ngắn ngủi hơn nửa tháng, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm.

    Chủ trì lần này bắt Tô Kiếm Đình hành động chính là Hắc Thủy Đài vạn hộ Dư Vạn Đình.

    Mấy trăm tên hắc giáp võ sĩ xông vào Trấn Viễn hầu tước phủ về sau, liền bắt đầu trắng trợn lùng bắt.

    Nhưng mà, Trấn Viễn hầu tước trong phủ cũng không có gà bay chó chạy, tất cả nô bộc gia đinh toàn bộ chỉnh tề từ trong phòng rút khỏi, đứng bình tĩnh trong sân, thờ ơ lạnh nhạt.

    Xem ra Trấn Viễn hầu tước phủ bọn nô bộc gặp qua rất nhiều việc đời, không có chút nào bối rối luống cuống.

    Nhưng là toàn bộ Trấn Viễn hầu tước trong phủ đều không có tìm được Tô Kiếm Đình.

    Hắc Thủy Đài vạn hộ Dư Vạn Đình đi vào trong sân, gặp được khô tọa Trấn Viễn hầu Tô Nan.

    Dư Vạn Đình không dám lỗ mãng, thậm chí Hắc Thủy Đài võ sĩ đều không có tiến vào cái viện này.

    "Bái kiến Trấn Viễn hầu." Dư Vạn Đình khom người cong xuống.

    Tô Nan chống quải trượng, phảng phất có chút khó khăn ngẩng đầu, thong thả nói: "A, Dư Vạn Đình a, ngươi đây là tới bắt lão hủ sao?"

    "Không dám." Dư Vạn Đình khom người nói: "Trước đó vài ngày, thế tử Tô Kiếm Đình vây công Huyền Vũ bá tước phủ, bệ hạ tức giận, đặc phái ta tới bắt thế tử."

    "Tô Kiếm Đình a?" Tô Nan nghĩ một hồi nói: "Hắn không tại quốc đô, vài ngày trước liền rời đi. Con không dạy là lỗi của cha, bằng không ngươi đem lão phu cầm đi."

    "Không dám." Dư Vạn Đình eo thấp hơn.

    Ngay sau đó, Tiểu Lê công công tiến đến nói: "Bệ hạ khẩu dụ, lệnh Tô Nan yết kiến."

    "Nha. . . Tốt, tốt." Tô Nan chậm rãi đứng dậy, toàn bộ quá trình lộ ra tuổi già sức yếu, nhất là gian nan, đứng lên còn có run lên hai run, phảng phất có chút đứng không vững dáng vẻ.

    "Đi thôi, đi thôi, cái này tiến cung."

    . . .

    "Tội thần Tô Nan, bái kiến bệ hạ. . ." Tô Nan run run rẩy rẩy hướng phía quốc quân cong xuống.

    "Tô ông xin đứng lên, xin đứng lên." Ninh Nguyên Hiến tự thân lên trước, đem Tô Nan dìu dắt.

    "Tô Kiếm Đình đi rồi?" Quốc quân hỏi.

    Tô Nan nói: "Đúng vậy a, ba ngày trước rời đi quốc đô."

    Quốc quân nói: "A, đi nơi nào a?"

    Tô Nan nói: "Khương vương A Lỗ Cương bốn mươi lăm tuổi sinh nhật, ta là không đi, nhưng Tô Kiếm Đình làm tiểu bối, vẫn là có cần phải đi một chuyến."

    Lời này hắn không có nói láo.

    Quốc quân vừa về quốc đô liền đã biết, Tô Kiếm Đình là trước ngày hôm qua rời đi.

    Lúc ấy hắn nghe được tin tức này sau không ngừng cười lạnh.

    Đây là có tật giật mình a.

    Lúc ấy bản án còn không có chân tướng rõ ràng đâu, Thẩm Lãng mắt thấy liền bị hại chết, mà Tô Kiếm Đình nhưng vẫn là sớm chạy.

    Cái này chứng minh cái gì?

    Chứng minh Tô Kiếm Đình xác thực làm qua đại nghịch bất đạo sự tình.

    Cái này càng là ván đã đóng thuyền.

    Mà lại để Tô Kiếm Đình đi Khương quốc, càng là một loại áp chế.

    Ta Tô Nan nếu là tại quốc đô xảy ra chuyện, Khương quốc bên kia lập tức liền động.

    Tô Kiếm Đình làm Trấn Viễn hầu thế tử, thậm chí lập tức liền có thể kế vị.

    Nếu như là đơn độc Trấn Viễn thành loạn cũng không có gì, nhưng nếu như cùng Khương quốc nối thành một mảnh, tiến tới lan tràn toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh.

    Tin tưởng ngươi Ninh Nguyên Hiến cũng không chịu nổi đi.

    Vì lẽ đó ta Tô Nan tại quốc đô, an ổn như núi.

    Tô Nan nói: "Không biết nhỏ chó phạm vào chuyện gì a?"

    Quốc quân nói: "Mấy ngày trước đó không phải có Ngự Sử thượng tấu, nói mấy tháng trước Tô Kiếm Đình vậy mà suất lĩnh võ sĩ tiến đánh Huyền Vũ bá tước phủ, ý đồ mưu sát thân cô cô Tô Bội Bội, ngươi cũng biết quả nhân lấy hiếu trị thiên hạ, làm sao có thể thấy này hủy diệt nhân luân sự tình, vì lẽ đó liền phái người đi cầm Tô Kiếm Đình, điều tra rõ ràng. Nếu có làm qua, kia tuyệt không nhân nhượng, nếu không có làm qua, cũng phải trả Tô thị một cái trong sạch."

    Tô Nan Hầu tước nói: "Việc này khuyển tử xác thực không có làm qua, ta cũng phái người điều tra qua, là đạo tặc Khổ Đầu Hoan bằng vào ta Tô thị danh nghĩa tiến công Huyền Vũ bá tước phủ. Bệ hạ cũng biết người này cả gan làm loạn, tăng thêm đoạn thời gian kia Huyền Vũ bá tước phủ trống rỗng, hắn liền muốn mượn cơ hội cướp bóc một phen. Huống hồ ngày đó khuyển tử Tô Kiếm Đình cũng không tại Huyền Vũ thành, mà là tại Thiên Tây thành, vào lúc ban đêm còn cùng Thiên Tây hành tỉnh đô đốc con trai uống rượu với nhau làm thơ, rất nhiều người đều có thể chứng minh."

    Ninh Nguyên Hiến ánh mắt co rụt lại.

    Lão tặc.

    Luôn mồm đều đang uy hiếp quả nhân.

    Trước đó là Khương quốc, hiện tại lại là Thiên Tây hành tỉnh phủ đô đốc.

    Ngày đó Tô Kiếm Đình rõ ràng là thật dẫn đầu Tây Vực cao thủ tiến đánh Huyền Vũ bá tước phủ, nhưng Thiên Tây hành tỉnh bên trong đô đốc vẫn như cũ nguyện ý làm chứng cho hắn, nói để ngày đó tại Thiên Tây thành.

    Cái này chứng minh cái gì?

    Vị này Thiên Tây hành tỉnh bên trong đô đốc đã bị kéo xuống nước.

    Toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh quan viên, đều mục nát một mảng lớn.

    Thiên Tây hành tỉnh quá phức tạp, làm đối kháng Sở quốc tuyến đầu, diện tích của nó mặc dù nhỏ, nhưng lại đồn trú Việt Quốc gần nửa đại quân.

    Trấn Tây Đại đô đốc phủ một mực quân chính, Thiên Tây hành tỉnh bên trong phủ đô đốc quản dân chính.

    Song phương nước giếng không phạm nước sông tại, khiến cho nơi này quan trường hình thái nhất là phức tạp.

    Nghe được Tô Nan về sau, quốc quân thản nhiên nói: "Thật sao?"

    Tô Nan run rẩy cong xuống nói: "Cái gọi là tiến đánh Huyền Vũ bá tước phủ sự tình, xác thực giả dối không có thật. Nhưng khuyển tử xác thực làm qua rất nhiều chuyện hoang đường, cũng không nên thân. Con không dạy là lỗi của cha, điểm này lão thần cũng có lỗi, mời bệ hạ giáng tội."

    Quốc quân cười nói: "Cũng không biết là tội gì, giáng tội gì?"

    Tô Nan dập đầu nói: "Tóm lại có tội cũng được."

    Quốc quân gương mặt lại bỗng nhiên co quắp một trận.

    Người lão tặc này, buổi tối hôm nay lại cứng rắn như thế sao?

    Thái độ vô cùng khiêm tốn, lại luôn mồm chống đối?

    Cái gì gọi là tóm lại có tội cũng được?

    Ý của ngươi là quả nhân có lẽ có rồi?

    Ý của ngươi là ta Ninh Nguyên Hiến từ không sinh có, chỉ cần nhìn ngươi Tô thị không vừa mắt, liền thuận miệng nói có tội rồi?

    Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, ẩn tàng lên trong mắt sát cơ.

    Hắn thật rất muốn trực tiếp hạ lệnh, đem Tô Nan cầm xuống, chém xuống đầu chó.

    Nhưng là hắn không thể.

    Hắn đảm đương không nổi hậu quả như vậy.

    Nếu là thật sự có thể trực tiếp cầm xuống Tô Nan, tân chính liền sẽ không cầm Kim Trác khai đao.

    Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Nan chính là quốc quân chó săn, không quản bệ hạ nói cái gì hắn đều duy trì, chính là loại này nhu thuận thái độ, quốc quân tân chính mới bỏ qua hắn?

    Làm sao có thể? Như tân chính có thể cầm xuống Tô Nan, đây mới thực sự là to lớn thắng lợi.

    Tô thị gia tộc, uy tín lâu năm quý tộc đệ nhất nhân.

    Nếu có thể cầm xuống, vậy kế tiếp tân chính tuyệt đối thế như chẻ tre.

    Chính là bắt không được tới.

    So sánh phía dưới, Kim Trác cũng làm người ta tràn ngập hảo cảm.

    Một chính là một, hai chính là hai.

    Quốc quân ngươi muốn dùng tân chính đoạt ta cơ nghiệp, đó chính là không được, ta liền muốn phản kháng đến cùng.

    Chỉ khi nào nhà ta bình an, ta liền lại không hai lòng.

    Ngô Vương phái người đến thông đồng, thật sự là muốn sắc phong công tước, ta Kim Trác không nói hai lời đem Ngô quốc sứ thần giết.

    Mà trước mắt vị này Tô Nan trong bông có kim, khẩu phật tâm xà, tiếu lý tàng đao.

    Quả nhân tại vị thời điểm nhất định phải cầm xuống người lão tặc này, cầm xuống Tô thị gia tộc, nếu không tương lai cái này Tô thị tất phản.

    Nói không chừng sở càng hai nước khai chiến thời điểm, chính là Tô thị tạo phản ngày.

    Thậm chí không chỉ có muốn lấy Tô thị, còn có loại thị, thậm chí. . . Biện thị.

    Tất cả binh quyền chỉ có thể nắm giữ tại quốc quân trong tay.

    Chỉ bất quá Ninh Nguyên Hiến hi vọng, dùng một loại tương đối nhẹ nhàng thái độ cầm xuống loại thị cùng biện thị.

    Nhất là Biện Tiêu, đối với hắn có đại ân, mà lại chưa hề áp chế qua hắn Ninh Nguyên Hiến.

    Loại thị còn phái một người tiến quốc đô đảm nhiệm Xu Mật viện phó sứ, mà Biện Tiêu cũng chỉ có một nữ nhi làm hắn Biện phi.

    Không chỉ có như thế, Diễm Châu đặc thù, tất cả dân chính Biện Tiêu cũng cơ hồ không nhúng tay vào, hoàn toàn giao cho quốc quân phái đi quan văn.

    Vì lẽ đó tại Ninh Nguyên Hiến trong lòng, Biện Tiêu phân lượng phi thường nặng, thậm chí có chút đem hắn coi là tri kỷ hảo hữu.

    Quốc quân như lúc này mỏng thiếu tình cảm, vì sao còn có thể một mực nắm giữ đại quyền.

    Bởi vì hắn có ba cây kình thiên trụ. Biện Tiêu, Chúc thị, Diêm Ách thêm Tiết thị. Loại thị cũng coi như, nhưng là đã có chút ương ngạnh.

    . . .

    "Ha ha ha. . ." Ninh Nguyên Hiến cười to nói: "Tô ông nghiêm trọng, nghiêm trọng."

    "Tốt, đứng lên đi!"

    Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa chủ động tiến lên nâng Tô Nan.

    Tô Nan khó khăn đứng dậy, nhưng một lát sau lại quỳ xuống.

    "Bệ hạ, lần này Trương Xung kém chút chết tại Đại Lý Tự nhà giam bên trong, Đại Lý Tự chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, lão thần cảm thấy phải có điều trách phạt."

    Quốc quân Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc.

    Ngươi Tô Nan là Xu Mật viện, Đại Lý Tự phảng phất không nên về ngươi quản hạt.

    Ngươi lại nghĩ đưa tay?

    Trước đó ngươi tại mọi thời khắc lấy lui làm tiến, hiện tại muốn phương pháp trái ngược?

    Nhưng quốc quân lại thuận khẩu khí của hắn nói: "Đúng, chuyện này Đại Lý Tự có không thể trốn tránh trách nhiệm."

    Tô Nan nói: "Việc này lão thần vốn không nên nhiều lời, nhưng Bạch Dạ quận dù sao cũng là thần quê quán! Bạch Dạ quận Thái Thú Trần Khởi Lũng ăn hối lộ trái pháp luật bị cầm xuống về sau, vị trí này không công bố đã lâu, còn xin bệ hạ sớm làm quyết đoán."

    Quốc quân cười nói: "Kia lấy Tô khanh ý kiến, vị trí này ai phù hợp đâu?"

    Tô Nan nói: "Thần không quản Lại bộ, vì lẽ đó không tiện mở miệng."

    Quốc quân nói: "Bạch Dạ quận dù sao cũng là quê hương của ngươi, ngươi là có quyền lên tiếng. Còn có Trấn Viễn thành chủ một vị, trống chỗ được càng lâu hơn, không bằng Tô khanh cũng cùng nhau tiến cử?"

    Tô Nan nói: "Kia lão thần liền cả gan đề cử Đại Lý Tự thiếu khanh Vương Kinh Luân tiếp nhận Bạch Dạ quận thủ, trước Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa tiếp nhận Trấn Viễn thành chủ."

    Quốc quân nội tâm phẫn nộ, cơ hồ lá gan rung động.

    Lão tặc, ngươi đây là điên cuồng thăm dò a.

    Ngươi đây là tại quả nhân ranh giới cuối cùng điên cuồng chà đạp. Vị này Đại Lý Tự thiếu khanh, tại lần này mưu hại Thẩm Lãng bản án bên trên, cũng không tính sạch sẽ.

    Ninh Nguyên Hiến cười nói: "Tô ông, Đại Lý Tự thiếu khanh đi làm Bạch Dạ quận thủ, chẳng phải là thấp nửa cấp sao? Cái kia Vương Khải Khoa mặc dù bị bãi quan, nhưng trước đó cũng là Vạn Năm huyện lệnh, đi làm Trấn Viễn thành chủ chính là thấp hai ba cấp."

    Tô Nan nói: "Lão thần cũng chỉ là tiến cử mà thôi, bọn hắn dù sao cũng là phạm qua sai lầm thần tử, hạ thấp cái một hai cấp, cũng là vì ma luyện bọn hắn."

    Trước đó Tô Nan, dù là trên triều đình cũng cơ hồ rất ít mở miệng, không về mình quản sự tình chưa từng nói chuyện.

    Mỗi một lần đều là để vây cánh ra mặt.

    Mà lần này, không về hắn quản sự tình, hắn một hai lần nói.

    Nhìn qua phảng phất đã cao tuổi hoa mắt ù tai không chịu nổi.

    Quốc quân cười nói: "Tô ông đề nghị rất tốt, quả nhân sẽ hảo hảo suy nghĩ."

    "Có ai không, đưa Tô ông hồi phủ."

    Sau đó Tiểu Lê công công mang theo bốn cái hoạn quan, đặc địa đem Tô Nan đưa về Trấn Viễn hầu phủ.

    Tô Nan đi về sau.

    Quốc quân khuôn mặt nháy mắt băng hàn xuống dưới.

    Lê Chuẩn công công lập tức vung tay lên, để tất cả hoạn quan rời đi.

    Sau đó, hắn cái eo khẽ cong, cúi hạ đầu.

    Ý tứ phi thường rõ ràng.

    Bệ hạ, ngài có thể nổi giận.

    Muốn nện đồ vật, muốn mắng chửi người, nô tỳ đều chuẩn bị xong.

    "Lão cẩu, ngươi lại giả bộ cái gì?" Quốc quân cười giận dữ nói: "Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là sẽ nện mấy chiếc bình, chặt mấy trương cái bàn phát tiết vô năng hôn quân sao?"

    Lê Chuẩn dập đầu nói: "Nô tỳ không dám, thánh minh không quá bệ hạ."

    Quốc quân không có nổi giận phát tiết, ngược lại ngồi xuống, không ngừng cười lạnh nói: "Có ý tứ, có ý tứ, cái này lão cẩu rốt cục lộ ra răng nanh a, bày ra một bộ hoa mắt ù tai dáng vẻ cho ai nhìn? Đầu này nhìn nhu thuận lão cẩu, rốt cục hướng quả nhân nhe răng."

    "Hắn coi là quả nhân không làm gì được hắn sao?"

    "Hắn đây là coi là quả nhân không làm gì được hắn sao?"

    Mà thời khắc này, hắn liền nhất là tưởng niệm tân chính.

    Nếu như tân chính không gặp khó, hừng hực khí thế tiếp tục, vậy liền có thể tiếp lấy đại thế quét ngang hết thảy trở ngại, nắm hết quyền hành.

    "Thẩm Lãng đâu?" Quốc quân cả giận nói.

    "Ở bên kia cột đâu." Lê Chuẩn nói.

    Quốc quân nói: "Kia ba roi quất sao?"

    Lê Chuẩn nói: "Rút qua."

    Quốc quân lạnh nhạt nói: "Lại đệm lên nhuyễn giáp rút?"

    Lê Chuẩn đầu rủ xuống nói: "Không, là đệm lên Ninh Diễm công chúa đánh, vì lẽ đó. . . Phía dưới nô tỳ không dám đánh."

    Quốc quân lập tức nổi giận.

    Hắn nhiều lần đã cảnh cáo, để Thẩm Lãng không cần ngủ Ninh Diễm, kết quả cái này hỗn đản?

    Quả nhân đánh chết ngươi!

    . . .

    Quốc quân nổi giận đùng đùng tiến một gian cung phòng bên trong.

    Đi theo phía sau ba cái hoạn quan, tay cầm roi.

    Kết quả vừa mới đi vào, Ninh Diễm liền quỳ xuống.

    "Phụ vương, ta cùng Thẩm Lãng là ngủ, nhưng là chuyện này không liên quan tới hắn."

    "Là ta chủ động ngủ hắn."

    "Đương nhiên cũng không phải ta chủ động, là Vân Mộng Trạch tên vương bát đản kia cho chúng ta trong rượu hạ dược."

    "Thẩm Lãng là người bị hại, ta cũng là người bị hại, hết thảy đều là Vân Mộng Trạch tên vương bát đản kia sai."

    Ai!

    Nữ nhân a!

    Suy yếu vô lực thời điểm, luôn mồm hô ca. ,

    Hiện tại, một ngụm lại một ngụm oan ức toàn bộ hướng Vân Mộng Trạch đỉnh đầu đóng đi, không chút khách khí.

    Thế nhưng là, quốc quân có thể chỗ phạt Vân Mộng Trạch sao?

    Đương nhiên không thể nào.

    Vân Mộng Trạch làm đế quốc đại sứ, mặc dù không có cái gì quyền lực, nhưng dù sao cũng là Đại Viêm đế quốc người.

    Ninh Diễm cũng biết điểm này, vì lẽ đó oan ức liều mạng hướng về thân thể hắn trừ.

    Ngựa giống, ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.

    Quốc quân đều muốn tức xỉu.

    Gặp lại Thẩm Lãng, bị tơ lụa vây ở trên một cái ghế đang ngủ say.

    Ngươi còn có thể ngủ?

    "Cho ta giội tỉnh." Quốc quân nghiêm nghị nói.

    Không đợi bên cạnh hoạn quan động thủ.

    Ninh Diễm công chúa cầm lấy bên trên một bát nước ấm, trực tiếp hướng Thẩm Lãng trên mặt giội đi.

    "Cặn bã, chớ ngủ."

    Thẩm Lãng giật mình, tỉnh lại.

    Quốc quân lạnh giọng nói: "Nha, Thẩm công tử tỉnh a."

    Thẩm Lãng run lên, muốn đứng dậy hành lễ, lại phát hiện mình bị trói trên ghế.

    "Bệ hạ, vi thần giáp trụ mang theo, không thể quỳ lạy." Thẩm Lãng lúng túng nói.

    Quốc quân lạnh nhạt nói: "Thẩm Lãng, ngươi cùng Ninh Diễm sự tình, định làm như thế nào a?"

    Thẩm Lãng nói: "Vi thần về sau tuyệt đối không dám khinh nhờn Tam công chúa, trước đó coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh."

    A?

    Ta nói sai cái gì sao?

    Vì cái gì quốc quân nhìn phảng phất càng tức giận dáng vẻ.

    "Nhốt vào hầm đi, nhốt vào hầm đi, nơi này vẫn là rất thư thái."

    Sau đó, Thẩm Lãng lại bị giam tới đất hầm đi.

    Trong phòng, lập tức chỉ còn lại quốc quân cùng Ninh Diễm hai người.

    "Ninh Diễm, ngươi nghĩ như thế nào?" Quốc quân hỏi.

    Ninh Diễm nói: "Không chút nghĩ a, coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh, về sau vẫn như cũ làm huynh đệ."

    Quốc quân nói: "Thẩm Lãng là Huyền Vũ Hầu tước phủ con rể, hắn cùng ngươi không có khả năng có kết quả."

    Ninh Diễm nói: "Ta lúc đầu cũng không có muốn kết quả, đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn."

    Quốc quân nói: "Bằng không, ngươi về Viêm đế quốc nhà chồng đi?"

    "Không, ta chết cũng không đi." Ninh Diễm lớn tiếng nói: "Ta cũng không còn thấy cái kia buồn nôn đồ vật, đường đường Thân Vương thế tử, nhìn qua cùng bán cái mông tướng công đồng dạng. Ta tại quốc đô cho ngươi mất mặt, chẳng lẽ ta đi viêm kinh liền không mất mặt sao? Chẳng lẽ quốc đô cũng không có ta chỗ dung thân sao?"

    Nói, Ninh Diễm nước mắt liền xuống tới.

    Quốc quân gương mặt phát lạnh, muốn đem Ninh Diễm cưỡng ép đưa về viêm kinh, nhưng cũng nói không nên lời.

    Hắn thật sự là nhẫn nhịn một bụng lửa giận.

    Đầu tiên là Tô Kiếm Đình chạy, sau đó Tô Nan người lão tặc kia hướng hắn lộ ra răng nanh.

    Sau đó tại nữ nhi cùng Thẩm Lãng bên này lại nhẫn nhịn đầy bụng tức giận.

    "Đừng cho Thẩm Lãng thêm quần áo, cho ta chết cóng cái này hỗn đản." Quốc quân phẫn nộ nói.

    Bởi vì trong hầm ngầm bình thường giấu băng, nhiệt độ rất thấp.

    . . .

    Ngày kế tiếp triều hội, lại là một trận đao quang kiếm ảnh.

    Vạch tội Tô Nan là nhất định.

    Mặc dù không thể bắt lấy hắn, nhưng là gọt quyền, cô lập là nhất định phải làm.

    Trước đem hắn tại triều đình bên trong vây cánh bóc ra, để hắn không cách nào tại hô phong hoán vũ.

    Ngự Sử Đài đại phu Vương Thừa Trù lại chuẩn bị mở phun ra, đạt được quốc quân thụ ý về sau, hắn đã viết một phần thật dài vạch tội tấu chương.

    Tô Nan quyền thế quá lớn, Ngự Sử Đài tiểu quan không dám vạch tội.

    Coi như vạch tội, cũng là không đau không ngứa.

    Nhưng là Vương Thừa Trù là cái đại bình xịt, hắn chỉ nghe quốc quân.

    Bệ hạ để ta phun ai, ta liền phun ai.

    Bệ hạ không có chỉ định ta phun ai thời điểm, ta nghĩ phun ai liền phun ai.

    Cũng thật sự là bởi vì hắn nhân vật này thuộc tính, vì lẽ đó Thẩm Lãng từ đầu đến cuối không có động thủ với hắn.

    Cái này đại bình xịt là quốc quân người, không hiếu động.

    Hôm nay, Ngự Sử Đài hai cái đại phu, đều đã chuẩn bị dâng sớ vạch tội Tô Nan.

    Mà lại không còn là không đau không ngứa việc nhỏ.

    Tô thị tự mình khuếch trương lãnh địa, xâm chiếm dân ruộng.

    Tô Nan chất tử không có bất kỳ cái gì công danh, lại đảm nhiệm Trấn Viễn thành chủ bộ, đuổi đi Tam Vị thành chủ, thậm chí khả năng mưu sát trong đó hai vị.

    Trương Xung hướng Vương Thừa Trù nhìn lại một chút.

    "Ngươi quan lớn, ngươi lên trước."

    Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù việc nhân đức không nhường ai, liền muốn ra khỏi hàng vạch tội Tô Nan.

    Kết quả!

    Một vị Điện Trung Ngự Sử ra khỏi hàng.

    "Thần có bản."

    Lập tức, ngự sử đại phu Vương Thừa Trù biến sắc.

    Trong chúng ta ra một tên phản đồ?

    Ta đối Ngự Sử Đài chưởng khống chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao?

    Trước đó để vạch tội Thẩm Lãng cùng Kim thị gia tộc thời điểm, nhất hô bách ứng.

    Bây giờ để vạch tội Tô Nan, cả đám đều ra vẻ không biết, chuẩn bị vạch tội dâng sớ đều không đau không ngứa.

    Bây giờ lại còn có người vừa cướp ta trước?

    Nước Quân Mi đầu nhíu một cái, lạnh lùng trừng Vương Thừa Trù một chút.

    Ngự Sử Đài ngươi làm sao quản?

    Nhưng là có người muốn thượng tấu, cũng không thể ngăn đón a.

    "Giảng!"

    Vị kia Điện Trung Ngự Sử Lâm Bỉnh Trung nói: "Thần vạch tội Thẩm Lãng, thân là Huyền Vũ Hầu tước phủ người ở rể, cử chỉ không hợp, câu dẫn Tam công chúa Ninh Diễm, người xấu trinh tiết, làm bẩn ta Việt Quốc Vương tộc thanh danh, sợ gây nên đế quốc Liêm Thân Vương tức giận."

    Lời này mới ra, toàn trường chấn kinh.

    Bất khả tư nghị nhìn qua vị này Điện Trung Ngự Sử Lâm Bỉnh Trung.

    Ngươi quá ngưu bức.

    Vậy mà như thế không sợ chết?

    Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa sự tình người biết cơ hồ không có, ngươi bây giờ lại trực tiếp xuyên phá?

    Đây là muốn làm cho mọi người đều biết?

    Mà quốc quân chấn kinh phía dưới, cũng có chút không dám tin nhìn qua vị này Điện Trung Ngự Sử.

    Cái này Điện Trung Ngự Sử chỉ là lục phẩm a, nếu không phải hắn chức vụ, căn bản liền lên hướng tư cách đều không có.

    Hiện tại, cũng dám đem Vương tộc bê bối trực tiếp chọc ra đến?

    Quả nhân đao kiếm thật không sắc bén sao?

    Thật quả nhân giết không được người?

    Vì sao các ngươi không có chút nào sợ a?

    Ngươi chỉ là lục phẩm Ngự Sử, dám ra làm Tô Nan đỡ kiếm?

    Ngươi đây là muốn cùng Thẩm Lãng đồng quy vu tận sao?

    Thẩm Lãng ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm chuyện tốt?

    Trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào yên tĩnh.

    Không người dám đáp lại.

    Đây đã là Vương tộc bê bối.

    Vốn chỉ là tư mật sự tình, bây giờ lại trên triều đình đâm tuôn ra tới.

    Quốc quân vốn đã quyết định, đem Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

    Tìm thời gian, đem Ninh Diễm đưa đi Viêm đế quốc.

    Thẩm Lãng tùy tiện nhốt mấy ngày, để hắn ghi nhớ thật lâu.

    Mà một khi công khai, kia Thẩm Lãng tội danh liền lớn, không chết cũng muốn lột một tầng da.

    Mấu chốt còn có đế quốc Liêm Thân Vương thái độ.

    Như hắn tức giận, quốc quân đều chưa hẳn giữ được Thẩm Lãng.

    Bất quá Vân Mộng Trạch gia tộc và Liêm Thân Vương quan hệ mật thiết, hắn có thể làm ra chuyện như vậy, hẳn là đối liêm quân vương thái độ có chỗ nắm giữ đi.

    Đâu chỉ có chỗ nắm giữ?

    Vân Mộng Trạch đối Ninh Diễm cái này tiện nghi muội tử là thật yêu thương.

    Hắn đã nghĩ biện pháp để Ninh Diễm cùng trượng phu ly hôn, đồng thời để đế quốc Liêm Thân Vương nhận Ninh Diễm vì nghĩa nữ.

    Chuyện này, dù sao cũng là Liêm Thân Vương xin lỗi Ninh Diễm trước đây.

    Kết quả hiện tại Ngự Sử Đài vậy mà ra một cái không sợ chết đồ vật, trực tiếp đem Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình đâm bạo.

    Thật sự là không sợ chết a.

    Ngươi yếu hại Thẩm Lãng cái này mọi người có thể hiểu được, mấu chốt còn muốn đem Vương tộc lôi xuống nước, ngươi cổ cứ như vậy cứng rắn sao?

    Tô Nan đến cùng cho ngươi cái gì rồi?

    Để ngươi ngay cả chết còn không sợ?

    Ngự Sử hữu đại phu Trương Xung ra khỏi hàng, nghiêm nghị nói: "Lớn mật, không có bằng chứng không chứng, dám làm bẩn vương thất công chúa trong sạch. Bệ hạ thần xin cầm hạ kẻ này, điều tra rõ ràng, nhìn xem người này phía sau có ai chỗ dựa, có gì âm mưu?"

    Điện Trung Ngự Sử Lâm Bỉnh Trung nói: "Thần có chứng cứ, ngày đó Thẩm Lãng cùng Tam công chúa Ninh Diễm hai người tại Vân Mộng Trạch đại sứ dinh thự bên trong ngây người suốt cả đêm, Thẩm Lãng lúc đi ra, quần áo không chỉnh tề. Về sau Thẩm Lãng giam giữ tại Đại Lý Tự ngục giam, Ninh Diễm công chúa lại tự mình dẫn binh tiến đánh Đại Lý Tự, cử động lần này hình dung mưu phản, càng có thể chứng minh giữa hai người có gian tình. Nếu không thể trừng trị Thẩm Lãng, Vương tộc uy nghiêm ở đâu? Nếu không thể xử phạt Ninh Diễm công chúa, quốc pháp ở đâu? Vương tử phạm tội, còn cùng thứ dân cùng tội, công chúa điện hạ tiến đánh Đại Lý Tự, chẳng lẽ liền không thể nghiêm trị sao?"

    Lập tức, ở đây tất cả quan viên tê cả da đầu.

    Đại bình xịt Vương Thừa Trù lạnh cả người.

    Cái này Điện Trung Ngự Sử thế nhưng là hắn Ngự Sử Đài người a.

    Ninh Diễm công chúa cùng Vân Mộng Trạch tiến đánh Đại Lý Tự một chuyện, tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, coi như cái gì cũng không có phát sinh.

    Kết quả ngươi lại thọc ra.

    Ngươi muốn làm gì?

    Như vậy muốn chết phải không?

    Vì cái gì có người ngay cả chết còn không sợ đâu?

    Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

    Mà lúc này, Tô Nan vẫn như cũ còng xuống đứng tại triều đình phía trước, một tiếng không phát, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn.

    Toàn bộ triều đình, đều lâm vào cổ quái yên tĩnh.

    Lời này đã không có người có thể trở về ứng.

    Ninh Diễm dẫn binh tiến đánh Đại Lý Tự, chuyện này rất nhiều người đều thấy được.

    Không thể trừng trị, nhưng cũng không thể nói chuyện này là đúng.

    Một khi có người không muốn sống chọc ra đến, cái kia còn nhất định phải tra rõ, ngay cả quốc quân đều không thể né tránh.

    Thậm chí có cần phải, còn muốn thật trừng phạt Ninh Diễm công chúa.

    Hoặc là xuống làm quận chúa phong hào.

    Hoặc là nhốt vào Tông Chính phủ.

    Lúc này, Trương Xung bỗng nhiên nói: "Bệ hạ, lúc ấy thần ngay tại Đại Lý Tự, xem như thấy rõ. Ngày đó có truyền ngôn nói có người muốn đến Đại Lý Tự bắt cóc Thẩm Lãng, Ninh Diễm công chúa nghe xong tức giận, vì lẽ đó suất lĩnh gia đinh đến đây trấn thủ Đại Lý Tự, trợ giúp duy trì trật tự, cái gọi là tiến đánh Đại Lý Tự, hoàn toàn giả dối không có thật."

    "Quả thật?" Quốc quân nói.

    Trương Xung nói: "Thần có thể làm chứng, Vân Mộng Trạch đại sứ có thể làm chứng, còn có Hắc Thủy Đài đông đảo võ sĩ cũng có thể làm chứng."

    Quốc quân nói: "Kia theo như đồn đại, đến tột cùng là ai muốn bắt cóc Đại Lý Tự ngục giam đâu?"

    Trương Xung nói: "Nghe nói là đạo tặc Khổ Đầu Hoan."

    Lúc này, ở ngoài ngàn dặm Khổ Đầu Hoan, oan ức một cái tiếp theo một cái hướng trên đầu của hắn chụp tới.

    Vừa mới ép buộc Hắc Thủy Đài Thiên hộ Yên Vĩ Y, lại có bắt cóc Đại Lý Tự ngục giam tội danh.

    Nhưng mà cái gọi là Ninh Diễm hỗ trợ duy trì Đại Lý Tự trật tự, cũng vẻn vẹn chỉ là một bậc thang mà thôi, lên một cái tô son trát phấn tác dụng.

    Quốc quân nghiêm nghị nói: "Ninh Diễm thân là Vương tộc công chúa, vậy mà tại quốc đô tự mình động binh, không quản là ra ngoài gì tâm, đều phạm sai lầm. Đại tông chính ở đâu?"

    Việt Quốc một cái khác Vương thúc Ninh Dụ ra khỏi hàng, hắn chính là Việt Quốc đại tông chính, bình thường tựa như ẩn hình, thậm chí vào triều cũng không lớn tới.

    "Đi đem Tam công chúa Ninh Diễm bắt, nhốt vào Tông Chính tự hối lỗi." Quốc quân hạ lệnh.

    "Phải."

    Sau đó, quốc quân lạnh giọng nói: "Điện Trung Ngự Sử Lâm Bỉnh Trung, ngươi nhưng hài lòng a?"

    Lời này, đã tràn đầy tuyệt đối sát cơ.

    Tại quốc quân trong lòng, vị này Điện Trung Ngự Sử đã là một người chết.

    Đương nhiên, hôm nay sẽ không chết.

    Bởi vì quốc quân không thể bởi vì nói hoạch tội, Điện Trung Ngự Sử vốn là có thể vạch tội hết thảy.

    Nhưng là, tùy tiện tìm ngươi một cái sai lầm chơi chết ngươi, dễ như trở bàn tay.

    Điện Trung Ngự Sử Lâm Bỉnh Trung nói: "Còn có Thẩm Lãng làm bẩn Tam công chúa danh tiết một chuyện, việc quan hệ ta Việt Quốc Vương tộc tôn nghiêm, mời bệ hạ tra rõ."

    Quốc quân nói: "Đại tông chính, việc này cùng nhau tra xét."

    "Phải."

    Tô Nan, quả nhân ngược lại muốn xem xem, bây giờ còn có ai là ngươi ra đỡ kiếm?

    Chuyện này liền xem như như thế trôi qua, tiếp xuống vạch tội Tô Nan tiếp tục.

    Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù bắt đầu ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị phun lớn cuồng phún.

    Nhưng mà. . .

    Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm dồn dập.

    "Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp."

    Một cái trinh sát chạy vội mà vào, trong tay cầm một phong quân tình tấu, phía trên cắm ba cây lông vũ.

    Điều này đại biểu cấp tốc , bất kỳ người nào không ngăn được.

    Tên này trinh sát tiến vào đại điện, quỳ xuống lễ bái nói: "Bệ hạ, Ngô quốc ba vạn đại quân xuôi nam, ép thẳng tới Thượng Dã thành."

    Thượng Dã thành.

    Đã từng thuộc về Ngô quốc.

    Ngô Việt hai nước đại chiến thời điểm, bởi vì Biện Tiêu nam ném, Ngô quốc đại bại, cắt nhường chín quận chi địa.

    Trong đó có Thượng Dã thành.

    Cái này Thượng Dã thành quy thiên Bắc hành bớt quản hạt, là khoảng cách Ngô quốc gần nhất địa phương.

    Bây giờ, Ngô quốc ba vạn đại quân xuôi nam.

    Đây là ý gì?

    Đây là muốn đe doạ? Vẫn là phải khai chiến?

    Lại hoặc là muốn đoạt Thượng Dã thành?

    Lê Chuẩn đại hoạn quan nhanh chóng kiểm tra cái này phong tấu, hoàn toàn không có vấn đề, là Trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao thân bút viết.

    Nam Cung Ngao cùng Tô Nan là tử địch, tuyệt đối không có khả năng phối hợp tác chiến hắn.

    Cái này quân quốc đại sự, tuyệt đối không dám làm bộ.

    Quốc quân nhìn Nam Cung Ngao tấu về sau, da đầu từng đợt run lên.

    Vị này tuổi trẻ Ngô Vương muốn làm gì?

    Trước đây không lâu biên cảnh cùng đi săn, Ngô Vương hai trận chiến toàn thắng, sĩ khí tăng vọt.

    Nhưng Ngô quốc vẫn như cũ thuộc về suy yếu kỳ a?

    Hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại sức là đủ rồi? Ngươi thế nhưng là đã mất đi chín quận chi địa.

    Hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn mở ra chiến sự rồi?

    Quốc quân hai tay có chút phát run.

    Ánh mắt hướng phía Tô Nan nhìn lại.

    Đây hết thảy cùng Tô Nan có quan hệ hay không?

    Chỉ mong không có.

    Nếu như có, kia hết thảy cũng quá đáng sợ.

    Quốc quân nội tâm vừa sợ vừa giận.

    Muốn động Tô Nan cứ như vậy khó sao?

    Nam Ẩu quốc chiến cuộc cháy bỏng, hiện tại phía bắc Ngô quốc lại dẫn binh xuôi nam.

    Khương quốc cái này cường đạo lại ngo ngoe muốn động.

    Kể từ đó, trong nước liền càng không thể rung chuyển.

    Thiên Tây hành tỉnh không thể loạn, Trấn Viễn thành không thể loạn.

    Tô Nan tạm thời không động được.

    Quốc quân nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu.

    Giờ khắc này, hắn thật cảm giác được vô cùng khuất nhục.

    Nhưng cái này không có gì, vị nào quân vương không có nhận qua khuất nhục như vậy a?

    Năm đó Ngô Vương chịu nhục, thậm chí còn làm quả nhân làm qua xa phu đâu.

    Thật sâu hô hấp mấy hơi thở, để cho mình thanh âm không run rẩy.

    "Ha ha ha ha. . ." Quốc quân cười to nói: "Ngô Vương miệng còn hôi sữa, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn lộ ra hắn non nớt nanh vuốt sao? Ta Việt Quốc cường thịnh, mặc dù Nam Ẩu quốc chiến còn chưa kết thúc, nhưng là bằng vào Trấn Bắc đại tướng quân phủ, đối phó hắn Ngô quốc dư xài."

    "Đã tới, vậy liền chuẩn bị một chút."

    "Ngô Vương muốn chiến, vậy liền chiến đi."

    "Tô Nan, ngươi là Xu Mật viện phó sứ, ngươi đến nói một chút nhìn, ứng đối ra sao a?"

    Tô Nan trong lòng cười lạnh.

    Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy sao?

    Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kinh thiên biến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là bốn bề thọ địch.

    Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên đại thủ bút.

    Lần này ta Tô thị gia tộc chẳng những muốn Phượng Hoàng Niết Bàn, còn muốn đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt.

    Tô Nan ra khỏi hàng, run rẩy nói: "Thánh minh không quá bệ hạ, mời bệ hạ càn khôn độc đoán."

    . . .

    Khương vương A Lỗ Cương bốn mươi lăm tuổi sinh nhật.

    Khương quốc trong vương cung vàng son lộng lẫy, chung quanh chư quốc đều đưa tới vô số trân bảo.

    Khương vương phóng khoáng đại hỉ.

    Lần này tới khách quý không chỉ là Tô Kiếm Đình, còn có Tây Vực chư quốc sứ giả, Nam Ẩu quốc sứ giả, Sa Man tộc sứ giả.

    Còn có. . . Sở quốc sứ giả.

    Sở quốc sứ giả lần thứ nhất công nhiên xuất hiện tại Khương vương trên bữa tiệc.

    "Bây giờ ta Khương quốc thiên hoa đã triệt để diệt."

    "Nên ta đại khai sát giới thời điểm."

    "Xâm lấn Việt Quốc? Không có vấn đề!"

    "Lần này, ta không chỉ có riêng phải sát nhập Thiên Tây hành tỉnh, còn muốn cướp đi mấy cái quận, giết hắn hơn mấy ngàn vạn người, để Ninh Nguyên Hiến cảm nhận được ta phẫn nộ."

    "Hắn cũng dám để ta viết nhận tội sách, dám giết ta Khương quốc võ sĩ."

    Tô Kiếm Đình nói: "Đại vương đừng quên một chuyện nhỏ, giết Thẩm Lãng."

    "Quên không được." Khương vương lạnh giọng nói: "Ta sẽ để cho Việt Vương chém xuống Thẩm Lãng đầu, đưa đến trước mặt của ta."

    "Hắn nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền kiên quyết không lui binh, cướp bóc đốt giết. Lần này ta muốn đe doạ càng nhiều kim tệ, càng nhiều nô lệ, đương nhiên cũng bao quát Thẩm Lãng tiểu tặc đầu."

    Thẩm Lãng "Cứu" qua Khương vương, hơn nữa còn cứu vớt qua vô số Khương quốc bách tính.

    Đây đối với Khương vương đến nói, ngược lại là sai lầm.

    Ta A Lỗ Cương chỉ báo thù, không báo ân.

    Trước đó tại Khương quốc, bị ngươi chạy trốn một mạng.

    Hiện tại trong nước thiên hoa tình hình bệnh dịch lắng lại, Thẩm Lãng tiểu tặc ngươi cũng nên chết.

    Mà lúc này!

    Thẩm Lãng chôn ở Khương vương thể nội mấy cái nhỏ độc cầu, cơ hồ đã gỉ thấu.

    Chỉ cần thoáng một trận dùng sức, độc cầu xác ngoài liền sẽ trực tiếp vỡ vụn, bên trong xyanua kịch độc liền sẽ tiến vào huyết dịch.

    Vài giây đồng hồ bên trong, liền có thể đem cái này dũng mãnh cường đại Khương vương giết chết.