Tà Đạo Ma Chủ

Tác giả: Tà lão Nhị

Thể loại: Đô thị

Tình trạng: Còn Tiếp

Tà Vô Phong tay cầm Hắc Ma đao, đứng ở Lăng Tiêu thành đỉnh, y điệp vù vù, bễ nghễ thiên hạ quần hùng, cười to nói: "Đời này, ta hận trời, thiên đô đều phải sợ ta 3 phần! Các ngươi nói ta là Tà Ma Ngoại Đạo, lại có thể thế nào? Các ngươi những thứ này rác rưởi, có ai có thể ngăn được trong tay của ta đao?" Đầu thai làm người, Tà Vô Phong quyết tâm muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, đem thế gian thiện ác tất cả đều giẫm đạp lên dưới chân! Quyển sách tự thuật một cái dã tâm bừng bừng, lòng dạ ác độc cơ trí người, từng bước từng bước lật đổ triều đình, thành tựu Đệ nhất Đế Vương cố sự! Hệ thống tu luyện: Hội Khí Cảnh cùng Ý Khí Cảnh Mà Hội Khí Cảnh bên trong lại phân cho Tiểu Tam Cảnh cùng Đại Tam cảnh, theo thứ tự là Tiểu Vô Cảnh cùng Đại Vô Cảnh, Tiểu Đạo Cảnh cùng Đại Đạo Cảnh, Tiểu Thiên Cảnh cùng Đại Thiên Cảnh. Tiểu Vô Cảnh tam trọng, từ không đến có, mới quen Luyện Khí, vừa đến Tam giai võ giả, Đại Vô Cảnh Lục Trọng, Luyện Khí sơ thành, lấy một đánh trăm, tứ đến Cửu Giai võ giả; Tiểu Đạo Cảnh tam trọng, luyện lên chút thành tựu, có thể Đăng Đường Nhập Thất, vi nhân sư biểu, vừa đến Tam giai Vũ Sư, Đại Đạo Cảnh Lục Trọng, Luyện Khí đại thành, tứ đến Cửu Giai Vũ Sư; Tiểu Thiên Cảnh Lục Trọng, Luyện Khí Tiểu Viên Mãn, vừa đến Lục Giai Vũ Tông, Đại Thiên Cảnh Cửu Trọng, Luyện Khí Đại Viên Mãn, lục đến Cửu Giai Vũ Tông. Lịch ra chương :Mỗi ngày 5c -Trong tuần sẽ đăng 5 ngày ,2 ngày sẽ không đăng ,có NP ,đậu sẽ bạo chương ~5 NP bạo 2c,đậu càng nhiều càng nhiều chương 8h~11h sáng hoặc 7~8h tối Ps: Đọc dạo qua thấy main lãnh khốc,quyết đoán thông minh,dự là một bộ truyện khá hay về võ tu,ngoài ra vì bộ này mình làm kỹ(vừa đọc vừa làm) nên sẽ khá chậm,có gì các đạo hữu ủng hộ buff các kiểu để mình cố làm nhanh thêm nha ^^ UwU

5 Chương mới cập nhật truyện Tà Đạo Ma Chủ

Danh sách chương Tà Đạo Ma Chủ

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •