Chưởng Môn Muốn Nghịch Thiên

Tác giả: Tu Thân

Thể loại: Đô thị

Tình trạng: Còn Tiếp

Vũ Đạo Thế Giới Tuyên Cổ Truyền Thuyết: Linh triều lên lúc, chúng sinh Phong Ma! 3000 năm nhất luân hồi, Huyết Sắc 60 năm! Bây giờ, Vũ Đạo Thế Giới ở Võ Minh dưới sự thống trị đã 3000 năm, linh triều tương khởi! Giá trị này đại biến đang lúc, Trầm Kỳ hồn xuyên thiếu niên chưởng môn thân, lại nhìn hắn trong tay hệ thống, thu như sao thiên tài, nhặt như núi bảo vật, diễn vô cùng thần công, dẫn huyền môn đệ tử không ngừng sáng tạo kỳ tích! Nghịch thiên quật khởi! Thẳng đến vĩnh sinh! (cảnh giới võ đạo: Hậu Thiên, Tiên Thiên, hư cảnh, thần thông. . .)

5 Chương mới cập nhật truyện Chưởng Môn Muốn Nghịch Thiên

Danh sách chương Chưởng Môn Muốn Nghịch Thiên

  • «UP
  •  
  • NEXT»
  •